הבטחת איכות של דוחות קיימות

המרכז להבטחת איכות של דוחות אחריות תאגידית

The Center for Sustainability Reports Assurance

 

הבטחת איכות חיצונית של דוחות אחריות תאגידית או מסמכים חברתיים-סביבתיים תאגידיים אחרים הינו תהליך רב חשיבות לבניית אמינות ציבורית לדיווחי קיימות ואחריות תאגידית (דיווחי תאגידים בנוגע להשפעתם החברתית והסביבתית). במסגרת תהליך זה נכנס לתמונה צד שלישי, אשר לא היה מעורב בתהליך הכתיבה עצמו (לא הארגון המדווח ולא חברת הייעוץ אשר ליוותה את תהליך הדיווח), ומוודא כי המידע המסופק בדוח הוא אכן בהיקף המדווח והוא אמיתי ונכון. בין התאגידים שכבר שיתפו פעולה עם המרכז ניתן למצוא את הבנקים הגדולים בישראל ובהם בנק הפועלים, בנק לאומי, מזרחי-טפחות והבינלאומי. 

 

'המרכז להבטחת איכות של דיווחי אחריות תאגידית' הינו יוזמה ייחודית וראשונה מסוגה בישראל להקמת מרכז פעילות המקדיש את כל פעילותו והתמחותו לנושא הבטחת איכות חברתית-סביבתית. המרכז פועל במסגרת 'המכון לאחריות תאגידית' המצוי במרכז האקדמי למשפט ועסקים' בר"ג. ראש המכון והמנהל המקצועי שלו הוא מר ליעד אורתר שהוא מומחה מהמובילים בישראל לנושאי דיווחי אחריות תאגידית והיה זה אשר הציג לראשונה לשוק הישראלי את הנחיות הGRI  (Global Reporting Initiative). הנחיות אלו מהוות את הקודקס המקובל עולמית לדיווחי תאגידים בנושאים לא פיננסים (non-financial reporting). 

 

תהליך הבטחת האיכות הינו תהליך מוסדר הכולל:

לימוד מוקדם של פעילות הארגון באמצעות חומרים הנגישים לציבור.

 

בחינת תהליך 'קדם הדיווח' הכולל היוועצות עם מחזיקי העניין לארגון ואופן קביעת הסוגיות המהותיות לדיווח.

 

בחינת טיוטת הדוח עצמו בכל האמור למבנה הדוח, היקפו, תכולתו הארגונית ולוחות הזמנים המדווחים.

 

בדיקת מקורות המידע הכמותיים במספר דוגמאות ספציפיות המופיעות בדוח ובכלל זה מקורות המידע עצמם, אופני החישוב של הנתונים הסביבתיים, הכלים הסטטיסטיים בהם נעשה שימוש בדוח ואופן הצגת המידע.

 

ניתן להוסיף לתהליך הבטחת האיכות החיצונית בדיקה לפי רמת עמידה בהנחיות ה GRI. 

 

עוד ניתן לבקש כי תהליך זה יעמוד בסטדנדרטים להבטחת איכות של ארגון AccountAbility, ויקבל את התקן AA1000.

ניתן לתאם עם המרכז ביצוע של תהליכי הבטחת איכות חברתיים ו/או סביבתיים גם לדיווחים חלקיים או למהלכים ציבוריים ותקשורתיים אחרים שאינם בהכרח נפרסים במסגרת של דוח אחריות תאגידית מלא. בסופו של תהליך הבטחת האיכות מופקת 'הצהרת הבטחת איכות' Assurance Statement  עצמאית ובלתי תלויה. הצהרת הבטחת האיכות תימסר לארגון המדווח במסגרת לוחות הזמנים המוסכמים על מנת שזה יוכל לפרסמו במסגרת דוח האחריות התאגידית ובנוסף לכך, הגרסה המלאה של הדוח ושל הצהרת האיכות תהיה זמינה לציבור בעמוד האינטרנט של המרכז.

ליצירת קשר וקבלת הצעת מחיר לביצוע פרויקט בקרת נאותוץ - liad.ortar@gmail.com