קול קורא להגשת מאמרים לגיליון מיוחד המוקדש לאחריות תאגידית- הרבעון לחקר ארגונים וניהול משאבי אנוש

                                     

 

קול קורא להגשת מאמרים לגיליון מיוחד המוקדש לאחריות תאגידית- הרבעון לחקר ארגונים וניהול משאבי אנוש

דד ליין להגשת המאמרים - 31.1.2019

להורדת הקול הקורא כקובץ PDF

אודות כתב העת

 

הרבעון לחקר ארגונים וניהול משאבי אנוש הוא כתב עת אקדמי (שפיט) המפרסם מאמרים העוסקים בתחומים של ניהול ארגונים וניהול המשאב האנושי בארגון: מאמרים מחקריים ותיאורטיים, תיאורי גישות, שיטות ופרויקטים מניסיונם של ארגונים. הרבעון נועד לקהל החוקרים ואנשי הניהול בארגונים, כמו גם ליועצים ארגוניים, ומטרתו לקדם את הקשר בין עולם הידע הנצבר בארגונים לעולם הידע בעולם המחקר האקדמי. כתב העת רואה חשיבות רבה בחיבור בין מחקרים ו/או פרויקטים עם עולם הארגונים, ומזמין כותבים להדגיש איך המסקנות עשויות להשפיע על ניהול נכון יותר

 

לחצו כאן לקישור לאתר כתב העת ועיון בגיליונות קודמים

 

אודות הגיליון המיוחד המוקדש לאחריות תאגידית

 

אחריות תאגידית וקיימות בעסקים מהוות רעיונות מפתח בניהול ארגונים בשני העשורים האחרונים אך ניתן להתחקות אחר מקורותיהם במערב (ובעיקר בארה"ב) עוד משנות החמישים של המאה הקודמת. בישראל, בראשית ימי המדינה, כאשר מרבית התאגידים הגדולים היו בבעלות המדינה, לא עלתה שאלת אחריותם של תאגידים שכן, עצם פעילותם זוהתה עם האינטרסים הכלכליים והחברתיים של המדינה גם אם לא היו בבעלותה. במשך השנים, עם המעבר לכלכלת שוק, בעלות פרטית בתאגידים הגדולים, תחרות וגיוון עסקי השתנו האינטרסים של התאגידים והאופן שבו רואה אותם הציבור. בידי התאגידים ממון וכוח רב, ויש להם השפעה ניכרת על המתרחש במשק. במציאות זו, אחריותם של התאגידים לחברה בה הם פועלים הפכה לשאלה מעשית ומחקרית בעלת חשיבות מרכזית.

 

תפיסה זו עומדת בסתירה לתפיסה המסורתית של ניהול התאגיד, שמבוטאת עדיין בחלקים נרחבים בתפיסת הניהול והחקיקה הישראלית, לפיה מטרת התאגיד הוא למקסם את הרווח לבעלים. המתח בין התפיסה התאגידית המסורתית לבין התפיסה הרואה בתאגיד נושא באחריות למגוון מחזיקי עניין, הוא בליבו של הגיליון המיוחד הזה. נהוג לבחון אחריות של תאגידים במגוון תחומים (המקבילים לקבוצות מחזיקי עניין). הנחת היסוד היא כי תאגידים צריכים להיות אחראים לא רק לחוסנם הכלכלי, אלא גם לקהילה, לעובדים ולסביבה לכל אורך חיי המוצר שלהם.

 

הגיליון המיוחד יבקש לעסוק בכל אחד מההיבטים הללו של אחריות תאגידית; ביחסיהם של תאגידים עם מחזיקי עניין, ובמתח שבין יחסים אלה לבין השיקול הכלכלי. בגיליון זה יתקבלו בברכה גם מאמרים העוסקים בשאלות הבסיסיות של עצם הגדרת האחריות התאגידית, שאלות שמוסיפות להעסיק את המחקר גם היום. מחקרי אחריות תאגידית מתבצעים בדיסציפלינות שונות לא רק משום שאחריות היא התנהגות רב ממדית, אלא גם מפני שהגורמים המשפיעים על האחריות של התאגיד מתקיימים בסביבות שונות.

מאמרים על אחריות תאגידית בהקשר הישראלי יתקבלו בברכה מבלי להפלות מאמרים העוסקים במדינות אחרות.

 

 

גיליון מיוחד זה מזמין מאמרים בנושאים הבאים:

- הקשר בין הסביבה החיצוניות המוסדית לבין אחריות ברמת הארגון והאמצעים המופעלים בסביבה המוסדית, כגון דרישות של בעלי עניין, מדיניות וחקיקה ממשלתית ורגולציה פרטית, תנאי השוק, נורמות תרבויות.

- הקשר בין רמת הפרט והאופן בו עובדים או מנהלים משפיעים על אחריות ברמת הארגון.

- הכלים שבאמצעותם מיושמים עקרונות של אחריות תאגידית, כגון קודים אתיים, תכניות אסטרטגיות, פילנתרופיה תאגידית ועוד.

- בחינה ביקורתית של המושג אחריות תאגידית ותפיסת מושג זה בחברה.

 

 

הגיליון המיוחד יוצא לפועל כמיזם משותף למערכת כתב העת הפועלת במסגרת המרכז לחקר ארגונים והמשאב האנושי באוניברסיטת חיפה ולאגודה לאחריות תאגידית וקיימות בעסקים, אגודה אקדמית צעירה, שמטרתה לקדם את המחקר והשיח בתחום זה. הנחיות להגשת מאמרים

 

המועד האחרון להגשת מאמרים הוא יום חמישי ה- 31.1.2019

 

יוגשו מאמרים שלא התפרסמו ושלא נמצאים בבדיקה לפרסום בכתב עת אחר. cohrm@univ.haifa.ac.il :לכתובת במייל word בקובץ יוגשו המאמרים.

 

המאמרים יהיו כתובים בפונט דיוויד 12 ,רווח 5.1 בין השורות, שוליים 5.2 ס"מ מכל צד, ולא יעלו על 25 עמודים, כולל רשימת מקורות. איורים וגרפים ישובצו במקום המיועד להם בטקסט. הרבעון אינו מודפס, ולכן ניתן לשבץ איורים בצבע.

 

שפת הכתיבה עברית או אנגלית. למאמר המוגש באנגלית יצורף תרגום שם המאמר, כמו גם תקציר בעברית. (ניתן להגיש מאמרים אשר פורסמו באנגלית ותורגמו לעברית במיוחד עבור פרסום זה. האחריות על בירור אודות זכויות הפרסום היא על הכותב בלבד).

 

הכותבים יימנעו בשלב ההגשה הראשוני מלאזכר מקורות שהם כתבו, על מנת למנוע זיהויים.

 

מאמרים יוגשו כשהם מוכנים לשיפוט אנונימי. בראש המאמר לא יופיעו שמות הכותבים.

 

שמות הכותבים, שיוכם האקדמי וציון מענקי מחקר ודברי תודה אחרים, יופיעו במסמך נפרד שיוגש יחד עם המאמר.

 

הפניות למקורות בסוף המאמר ורשימת המקורות תעשינה לפי כללי ה- APA 

 

שאלות לגבי התאמת המאמר לגליון המיוחד וכל שאלה אחרת הנוגעת לגליון המיוחד ניתן להפנות ל  cohrm@univ.haifa.ac.il ובכותרת הדוא"ל נא לרשום: "הגליון המיוחד על אחריות תאגידית".

להורדת קול הקורא כקובץ PDF

***

עורכים אורחים בגליון זה יהיו חמישה עורכים אורחים: פרופ' אביבה גבע- המחלקה לניהול והכלכלה האוניברסיטה הפתוחה פרופ' אביעד בר חיים – המחלקה לניהול וכלכלה, האוניברסיטה הפתוחה פרופ' יותם לוריא - המחלקה לניהול, אוניברסיטת בן גוריון ד"ר אור קרסין - המחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת, האוניברסיטה הפתוחה מר ליעד אורתר – המכון לאחריות תאגידית במרכז האקדמי למשפט ועסקים ואוניברסיטת חיפה.