כנס היסוד של האגודה הישראלית לאחריות תאגידית וקיימות בעסקים

המחקרים המלאים אשר יוצגו בכנס

לדף הכנס ואתר הרישום

 

10:00-11:00 מושב הבוקר – אתיקה והתנהלות פנים ארגונית

יו"ר המושב: ד"ר דניאל מישורי, אוני' ת"א

 

ד"ר רוברט אלבין, המכללה האקדמית ספיר​: שתי צורות של אחריות – ארגונית וחברתית

 

ד"ר גלית אבידר, המרכז האקדמי פרס ואוני' בן גוריון​ בנגב; פרופ' עמוס דרורי, המרכז האקדמי פרס; ד"ר יותם לוריא, אוני' בן גוריון בנגב- תרומת תכנית אתיקה אפקטיבית ליצירת סביבה ארגונית חיובית: הקשר שבין אפקטיביות של תכנית אתיקה ובין אזרחות ארגונית ונטיות עזיבה

 

ד"ר גלית ברנשטוק, האוני' הפתוחה ואוני' ת"א​ - דילמות אתיות ותהליכי קבלת החלטות בארגונים עסקיים גדולים - נקודת המבט של המנכ"לים

 

11:00-11:20 הפסקת קפה
 

11:20-12:30 מושב צהריים (1) – דיווח, מדידה, שקיפות ושיתוף ציבור 

יו"ר המושב – ד"ר יותם לוריא, אוני' בן גוריון בנגב

 

בלהה גבעון, אוני' בן גוריון בנגב ועמותת נגב בר קיימא; פרופ' אבינועם מאיר, אוני' בן גוריון בנגב; פרופ' אורנה בראון -לוינסון, אוני' בן גוריון בנגב​:  יחסי תעשיה-קהילה-מקום-סביבה; ניתוח מקרה יישובי ים המלח ומפעלי ים המלח - 

 https://drive.google.com/file/d/1dJRsxvBmMuOau460y6KZ6jny5ncmXfY_/view?usp=sharing ​

 

נוגה פיטובסקי-נוה, האוני' העברית והמכללה האקדמית ספיר; פרופ' הלל שמיד, האוני' העברית; ד"ר מיכל אלמוג-בר, האוני' העברית​ - מבט מבפנים על שיתופי פעולה בין מגזריים- בחינת שיתופי פעולה בין ארגונים עסקיים לארגונים חברתיים ללא כוונות רווח

 

יואלה גאנם, האוני' העברית; ד"ר דיוויד כץ, אוני' חיפה; ד"ר איתי אטר, אוני' ת"א​ - מדידת מהותיות הדיווח הסביבתי – המקרה הישראלי

https://drive.google.com/file/d/1OXbr6IOTJLHkARNu5coyzNxDFHMDY3rP/view?usp=sharing 

 

ליעד אורתר, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ואוני' חיפה​ - שיטה אמפירית לניתוח מהותיות בדוחות קיימות 

 

12:30-13:30 מושב צהריים (2) – רגולציה ואחריות תאגידית

יו"ר המושב – פרופ' גל רז, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

 

גלית קניגסברג, אוני' ת"א; פרופ' דני רבינוביץ, אוני' ת"א; פרופ' אופירה אילון, אוני' חיפה​ - אקלים עסקי- עסקי אקלים, יישום אמצעי הפחתה והיערכות לשינוי אקלים במגזר העסקי בישראל תקציר, גלית קניגסברג

 

ד"ר אור קרסין ופרופ' אביעד בר חיים, האוני' הפתוחה​ - כיצד רגולציה משפיעה על אחריות תאגידית: אחריות תאגידית לסביבה תחת תרחישי רגולציה שונים

 

ד"ר שירה דסקל, אוני' חיפה; פרופ' אופירה אילון, אוני' חיפה; פרופ' מוטי שכטר, אוני' חיפה - בין אחריות יצרן מורחבת לאחריות תאגידית – הטיפול בפסולת אריזות בישראל -  ש. דסקל וחוב' - בין אחריות יצרן מורחבת לאחריות תאגידית - הטיפול בפסולת א...

 

13:30-14:30 ארוחת צהריים

 

14:30-15:30 רב שיח – האתגר הרב תחומי בהוראת האחריות התאגידית בישראל

יו"ר המושב – ליעד אורתר, המכון לאחריות תאגידית במרכז האקדמי למשפט ועסקים ואוני' חיפה

 

ד"ר אבי קיי, מרכז אקדמי לב​ - פרספקטיבה של 70 שנה על אחריות תאגידית בישראל ומבט קדימה

 

ד"ר תמר ברקאי, מכללת תל-חי וד"ר טליה אהרוני, אוני' ת"א והמכללה למנהל​ - אחריות תאגידית בישראל – אתגרים ביישום ובהוראה