מצפן הקיימות

קול קורא לשותפים לתמיכה בפרויקט 'מצפן הקיימות' - ישראל ויעדי האו"ם לפיתוח בר קיימא (SDGs)

רקע

בחודש ספטמבר 2015 קיבלה העצרת הכללית של האו"ם סדרה של יעדים לפיתוח בר קיימא של האנושות וכדור הארץ לחמש עשרה השנים הקרובות, עד 2030. יעדים אלו מחליפים את סדרת היעדים שקדמה להם אשר נקראו, יעדי המילניום  (The millennium goals). כעת הם נקראים: Sustainable Development Goals או בקיצור SDGs.מדובר על סדרה של 17 יעדי-על הכוללים פירוט ומטרות ספציפיות לכל אחד ואחד (תרגום והדגשה של המחבר). 

 

היעדים הנם:

 • יעד 1. סיום העוני על כל צורותיו בכל מקום.
 • יעד 2. סיום הרעב, הגעה לביטחון תזונתי, שיפור התזונה וקידום חקלאות בת קיימא.
 • יעד 3. הבטחת חיים בריאים וקידום נוחות-חיים (well-being) עבור כל הגלאים.
 • יעד 4. הבטחת חינוך מכיל לכל וקידום הזדמנויות חינוך לכל אורך החיים לכל.
 • יעד 5. הגעה לשוויון מגדרי והעצמת כל הנשים והנערות
 • יעד 6. הבטחת נגישות ואספקה ארוכת טווח של מים וניקיון לכל.
 • יעד 7. הבטחת נגישות לאנרגיה בת השגה, אמינה ובת קיימא לכל.
 • יעד 8. קידום צמיחה כלכלית מכילה, בת קיימא ונגישה, העסקה הוגנת, מלאה ויצרנית לכל.
 • יעד 9. בניית תשתית לחסינות, קידום תיעוש מכיל ובר קיימא ועיגון החדשנות.
 • יעד 10. הבטחת צמצום אי השוויון בתוך ובין מדינות.
 • יעד 11. יצירת ערים ונקודות ישוב אנושיות אחרות כך שיהיו מכילות, בטוחות, חסינות ובנות קיימא.
 • יעד 12. הבטחת צריכה ודפוסי ייצור בני קיימא
 • יעד 13. נקיטת אמצעים דחופים להתמודדות עם שינוי האקלים והשלכותיו.
 • יעד 14. שימור ושימוש מקיים של האוקיינוסים, הימים ומקורות ימיים אחרים ולפיתוח בר קיימא.
 • יעד 15. שימור, שחזור וקידום שימוש בר קיימא של מערכות אקולוגיות יבשתיות. ניהול בר קיימא של יערות, התמודדות עם תופעת המידבור, עצירת והיפוך מגמת הפגיעה בשטחי האדמה והפגיעה במגוון הביולוגי.
 • יעד 16. קידום חברות מקדמות שלום ומכילות לפיתוח בר קיימא, אספקת גישה לצדק לכל ובנייה של מוסדות יעילים ואמינים בכל הרמות.
 • יעד 17. חיזוק האמצעים ליישום וחיזוק החיוניות של השותפות העולמית לפיתוח בר קיימא.  

 

שיח האחריות התאגידית והקיימות העולמי הנוכחי נסוב רובו ככולו סביב יעדים אלו אשר הופכים להיות מסמך ההנחיה המוביל והמרכזי. בהקשר לדיווחי קיימות, אנו רואים היום כיצד תאגידים רבים מתאימים את הדוחות שלהם ליעדי ה SDGs ומוסיפים בתחילת או בסופו של הדוח אינדקס המייצר את הקישוריות הנדרשת (SDGs Reporting).

ארגון ה GRI פרסם מסמך מסודר המציג את הקישוריות האמורה באתר אינטרנט ייעודי הנקרא SDG Compass  ובו ניתן לראות איך כל אחד מיעדי האו"ם בא לידי ביטוי בדרישת דיווח במסגרת תקן הדיווח GRI SRS. אתר זה מיעד באופן פרטני למגזר העסקי והוא מפרט יעד אחרי יעד כיצד יכול וראוי המגזר העסקי לתרום בהגעה ליעד האמור.

 

מסגרת הפרויקט המוצע

על מנת לסייע למגזר העסקי ורשויות ציבוריות אחרות בישראל לעמוד בקצב ההתקדמות העולמי של תחום מרכזי זה, מוצע בזאת כי המכון לאחריות תאגידית ייקח על עצמו את משימת ניסוח וכתיבת מסמך ההנחיות ליישום יעדי האו"ם בהקשר ישראלי. המסמך האמור יהווה תוספת לתרגום תקן ה GRI המלא (כאשר הדבר יתאפשר) ובכך יוצג למשק הישראלי מערך מתודולוגי מעודכן ומלא. מסמך זה יכלול:

 

תרגום כל יעדי האו"ם והמטרות הספציפיות לכל יעד ויעד.

 

הצגת הנושא בהקשר של החברה והכלכלה בישראל תוך התייחסות למעגלי השפעה חיצוניים בהקשר לשרשרות (מעלה ומורד) אספקה ותרומתה הפוטנציאלית של החדשנות הישראלית ליעד האמור.

 

הצגת הקישוריות של היעדים האלו להנחיות הדיווח של ה GRI כמו גם לגישות ניהול ישראליות כגון שאלון מעלה, תקן ישראלי 10000 לאחריות חברתית, הנחיות המשרד להגנת הסביבה לדיווח פחמני, תו אמון הציבור, תו נגישות ישראל, ועוד.

 

בניית גישת ניהול רצויה למגזר העסקי הישראלי ביחס לכל אחד מיעדי האו"ם.

 

התווית סדרה של יעדים מותאמים למשק והחברה הישראלית.

 

מתווה הפרויקט

מכיוון שמדובר על מסמך מרכזי בעל חשיבות רבה בהתוויית גישת האחריות התאגידית והקיימות בישראל בכוונתנו ללוות את כתיבתו בתהליך של שיתוף מחזיקי העניין הרלוונטיים וקבלת משוב באופן מסודר. במסגרת תהליך זה יזוהו כל מחזיקי העניין הרלוונטיים לכל יעד ויעד וחלקי המסמך האמור ישותפו עמם על מנת לקבלת משוב והתייחסות.

השאיפה היא כי המסמך הסופי יוצג בכנס השנתי של המכון לאחריות תאגידית אשר תאריכו ייקבע בהתאם להתקדמות בהכנת המחקר וקבלת המשובים מהציבור. לוח הזמנים המלא יפורסם בהמשך.

 

משך הזמן

אנו מעריכים כי הפרויקט כולו ייקח כשלושה חודשים לערך עד לפרסום הסופי של מסמך ההנחיות המלא.

המכון לאחריות תאגידית פועל במסגרת המרכז האקדמי שהינו מלכ"ר מוכר בעל סעיף 46 כך שכל השתתפות בפרויקט הינה מוכרת לצרכי מס כתרומה.

לקבלת פרטים נוספים - Liad.ortar@gmail.com 

בתודה,

ליעד אורתר

ראש

המכון לאחריות תאגידית