ריכוז פרסומים וניירות עמדה

שם הפרסום

מועד הפרסום

הכותבים

 

אחריות תאגידית של חברות – לקראת חובת דיווח חברתי סביבתי

נייר העמדה מרכז המידע של הכנסת - מאי 2014

(נכתב עבור מרכז המידע והמחקר של הכנסת)

2013

ליעד אורתר

 ד"ר עופר סיטבון

ד"ר רונית דוניץ-קדר

 

כלים שלובים 2 - בחינה משווה של תקנים והנחיות המקובלים בישראל בדיווח ויישום אחריות תאגידית

כלים שלובים2

A comparative analysis of Israeli common CSR applied methodologies

2014

 

עו"ד הלמר חגית

ליעד אורתר

 

על עקרון השקיפות באחריות חברתית של תאגידים - בהתאם לתקן העולמי ISO 26000 והתקן הישראלי לאחריות חברתית 10000 (2013)

נייר עמדה - שקיפות באחריות חברתית של תאגידים

2014

ליעד אורתר

 

Towards Regulated CSR Reporting in Israel

Presenting the Israeli law proposal for mandatory sustainability reporting

CSR Reporting - The Israeli case study

2015

Liad Ortar

 

דרישת השקיפות במדריך לפיתוח בר-קיימא בחברות ממשלתיות

נייר העמדה - שקיפות דרישת הדיווחיות במדריך לפיתוח בר קיימא בחברות ממשלתיות

2015

ליעד אורתר

 

Climate Change and CSR:

Can Voluntarism Pay?

Climate Change & CSR_FINAL

 

2015

 

Liad Ortar

 

חובת שימוע פומבי של גורמים שאינם שלטוניים בכנסת

 

2015

 

יזהר רגב

 

CSR in Israel - an overview

 

2015

 

Liad Ortar

 

Points of resemblance between GRI Standards and ETI Code of Conduct

 

2016

 

Liad Ortar

Vita Alyason

 

אחריות חברתית של עסקים קטנים ובינוניים: מאפיינים ומודל ליישום "ערך משותף"

 

 

2017

 

עדינה ארבל

ליעד אורתר

 

לקראת מהותיות חברתית בגילוי נאות של תאגידים 

 

 

2017

 

עו"ד אסתי פדר

ליעד אורתר