התחרות הישראלית לדיווחי קיימות

התחרות הישראלית הראשונה לדיווחי קיימות

 

The 1st Israeli Sustainability Reporting Awards

 

 ​המכון לאחריות תאגידית בשיתוף עם הקליניקה לאחריות תאגידית הפועלות שתיהן במרכז האקדמי למשפט ולעסקים גאות להציג את התחרות הישראלית לדיווחי קיימות. בתחרות זו מבצעים סטודנטים, מומחי תוכן והציבור הרחב הערכה מובנית של דוחות הקיימות אשר פורסמו בישראל ובעברית במהלך השנה שחלפה. האותות יינתנו במסגרת הכנס השנתי של המכון לאחריות תאגידית אשר מתקיים לרוב בחודש ספטמבר.

 

אנו מכריזים בזאת על פתיחת תקנון התחרות להערות הציבור!

מועד אחרון לקבלת ההערות - 1.6.2017

 

בשנים האחרונות התקיימו בעולם מספר רב של תחרויות דיווח לבחינת מסגרת הדיווח התאגידי של תאגידי ענק, תוך בדיקת מידת המחויבות והמלאות של הדוחות. התחרויות נועדו לתמרץ דיווחי קיימות איכותיים ולתגמל תאגידים המשקיעים בכך. דוגמאות לתחרויות מעין אלו הן: The Asia Sustainability Reporting Awards , Green Frog Award Deloitte Central European Sustainability Report Award ; Australian Reporting Awards.

מטרת התחרות הישראלית לדיווחי קיימות היא להעניק ציון משווה בין דוחות עדכניים בארץ שהתבצעו החל מה-1.1.2016 עד ליום 31.12.2016, באמצעות ניקוד על תוצרי הדיווח בלבד.

 

הציון על איכות הדיווח יינתן בהתאם לקריטריונים המוצעים שלהלן:

 

הקריטריון  ניקוד  הסבר
מהותיות 15

מבחן המהותיות בודק האם התאגיד ביצע תהליך כלשהו לתיעדוף הסוגיות החברתיות והסביבתיות לדיווח, האם תהליך זה כלל דיאלוג עם מחזיקי העניין והאם תוצרי התהליך מתוקשרים באופן ראוי בדוח.

 

מהות, מבנה, תוכן ושלמות הדו"ח 10

נבחן האם הדו"ח משקף את ההשפעה האמיתית של החברה או שהדו"ח ארוך ולא מתאר נושאים רלוונטיים (בהתאם לבחינת המהותיות לעיל). הגילוי של הביצועים אמורים להתבסס על מדדים ולשקף נושאים ספציפיים למגזר מסוים. תוכן הדו"ח אמור להיות אמין ומעודכן. הדו"ח צריך לאפשר לקורא לגבש דעה על פעולות והשפעות של הארגון.

 

יעדים ומדדים 10

נבחן האם ישנו פירוק יעדים מתאים בכל פרקי הדו"ח, האם יש ציון והתייחסות ליעדים אשר צוינו בדוחות הקודמים. 

 

אמינות פנימית 10

הבטחה כי מבנים ארגוניים, תהליכים ובקרות נמצאים במקום ומדווחים כראוי כדי לאפשר לארגון נוכחי להשיג מידע.

 

אמינות חיצונית 10

אמינות חיצונית מתייחסת למידה שבה מערכות המידע הפנימיות נבדקו ע"י גורמים חיצוניים והצהרותיהם על הדו"ח.

 

שימוש במסגרות דיווח מתאימות 15

כגון GRI. אם לא, האם החברה משתמשת אחרת להכרה בינלאומית עקרונות אחריות התאגידית כוללים אך לא מוגבל לעקרונות UNGC או הנחיות אחרות רלוונטיות לתחום של הארגון המדווח.

 

שפה, צבע ואינפוגרפיקה 10

איכות השפה והבנתה לקורא הסביר, המחשת המידע הכמותי בגרפים מלווים מתאימים וכו'. 

 

הנגשת הדוח 15

האם הדוח נגיש לציבור באופן נוח, באתר האינטרנט של החברה והאם הוא קריא לבעלי מוגבלויות.

 

חוות דעת אישית של הבודק 5 ניקוד להתרשמות כללית של הבודק מהדוח
סה"כ 100

 

 

אופן מתן הציון הסופי:

 

ציון הסטודנטים הבודקים מהווה 70% מהציון הסופי אשר ניתן לכל דוח.

 

20% יינתנו לפי תוצאות סקר אשר יופץ לקבוצה סגורה של 100 מומחי תוכן (מנהלי עמותות, יועצים, אנשי אקדמיה ובחלוקה מאוזנת לפי תחומי התוכן הנכללים בדוח קיימות). אנשי מקצוע אלו יתבקשו לדרג את כל אחד מהדוחות בסולם של מ 1-10 (הווה אומר - מכול הדוחות יוכלו להיכלל בדירוג רק 10 דוחות שכל אח מהם יקבל ציון שבין 1 ל 10) והציון יינתן בהתאם לחלוקה שתעלה בסקר. 

 

10% נוספים בהתאם לציון אשר יקבלו הדוחות בסקר כללי אשר יופץ ברשתות החברתיות. גם כאן הציון יינתן על פיהתרשמות כללית בציון שבין 1 ל 10 והחלוקה תהיה בהתאם. 

 

ברצננו להודות לסטודנטים בקליניקה אשר הכינו את המתווה המוצע ויבצעו את הבדיקה בפועל - איל אור וספיר שושן. 

 

נשמח לכל הערה והתייחסות,

 

ליעד אורתר, ראש המכון לאחריות תאגידית - liad.ortar@gmail.com 

ד"ר עופר סיטבון, ראש הקליניקה לאחריות תאגידית