אקדמיה באחריות - לקידום לימודי האחריות התאגידית במוסדות להשכלה גבוהה בישראל

פרויקט חדש במכון לאחריות תאגידית:

אקדמיה באחריות - לקידום לימודי האחריות התאגידית במוסדות להשכלה גבוה בישראל

בעולם העסקים כיום, תחום האחריות התאגידית מקבל מקום משמעותי בפעילותם של תאגידים. נורמות האחריות החברתית מחלחלות לתוך הגופים העסקיים והם שואפים לא רק למקסם את רווחיהם, אלא גם להשפיע בתחומים חברתיים שונים דוגמת איכות הסביבה, זכויות אדם וקיימות.

 

השינוי חל בעקבות לחץ חיצוני בדמות מחאות צרכנים וביקורת ציבורית וגם מתוך הבנה פנימית בתוך הגופים העסקיים עצמם כי מעורבותם בתחומים החברתיים תורמת ומשתלמת להם.                                  

 

למוסדות ההשכלה הגבוהה, המכשירים את מנהלי העתיד, חלק גדול בעיצוב התופעה. בזמן לימודיהם, הסטודנטים למנהל עסקים סופגים את הידע התאורטי לאורו ינהלו בעתיד. לכן, ישנה חשיבות מכרעת לסוג התכנים אותם הם מחויבים ללמוד.

 

אם מוסדות אקדמיים מזדהים עם התפיסה כי על גופים עסקיים לקחת אחריות גם על השפעותיהם החברתיות, עליהם לספק תשתית ידע הולמת לסטודנטים ולהציג בפניהם את הרעיון כי ביכולתם להשפיע בתחומים רחבים יותר מרווחי העסק. לימוד תחום האחריות התאגידית כחלק מהתואר יכול ליצור שינוי מבפנים, מתוך התאגידים העסקיים עצמם, ולהשפיע על המדיניות החברתית שלהם. 

 מעוניינים לשמוע עוד על הפרויקט ולהצטרף לעשייה - פנו אלינו: Liad.ortar@gmail.com 


במסגרת בדיקה שנערכה על ידי המכון לאחריות תאגידית בקרב בתי הספר למנהל עסקים לתואר ראשון ושני, מתברר כי: 

 

מתוך 22 מוסדות שנבדקו המלמדים ניהול/מנהל עסקים לתואר ראשון, כשבעה מהם לא מלמדים כלל את תחום האחריות התאגידית ובנוסף כארבעה מהם המציעים את הקורס מגדירים אות כקורס בחירה. כ50% מבתי הספר לניהול ולמנהל עסקים לתואר ראשון לא מלמדים את תחום האחריות התאגידית כתחום חובה במסגרת התואר.

 

במסגרת התואר השני במנהל עסקים, מתוך 17 מוסדות שנבדקו המלמדים מנהל עסקים, ארבעה מהם כלל לא מלמדים קורס בנושא אחריות תאגידית ובנוסף ארבעה מהם מגדירים את הקורס כקורס בחירה. כלומר כמעט 50% מבתי הספר למנהל עסקים לתואר שני לא מלמדים את תחום האחריות התאגידית כתחום חובה במסגרת התואר.

 

במסגרת פעילות המכון לאחריות תאגידית ערכנו לאחרונה בדיקה מקיפה בקרב מוסדות ההשכלה הגבוהה המלמדים את מנהל עסקים וניהול. בדקנו האם מנהלי העתיד לומדים, כחלק מהכשרתם בתארים ראשון ושני את תחום האחריות התאגידית ואם כן, האם הם נלמדים כקורסי חובה או בחירה. לאור ממצאינו ניתן לטעון כי תחום האחריות התאגידית אכן נלמד במסגרות שונות, אך בהיקף מצומצם יחסית לאור התפתחות התחום בעולם ובארץ.

 

מתוך 22 מוסדות שנבדקו המלמדים ניהול/מנהל עסקים לתואר ראשון, כשבעה מהם לא מלמדים כלל את תחום האחריות התאגידית ובנוסף כארבעה מהם המציעים את הקורס מגדירים אות כקורס בחירה. כלומר כ50% מבתי הספר לניהול ולמנהל עסקים לתואר ראשון לא מלמדים את תחום האחריות התאגידית כתחום חובה במסגרת התואר.

 

במסגרת התואר השני במנהל עסקים, מתוך 17 מוסדות שנבדקו המלמדים מנהל עסקים, ארבעה מהם כלל לא מלמדים קורס בנושא אחריות תאגידית ובנוסף ארבעה מהם מגדירים את הקורס כקורס בחירה. כלומר כמעט 50% מבתי הספר למנהל עסקים לתואר שני לא מלמדים את תחום האחריות התאגידית כתחום חובה במסגרת התואר.


להלן הטבלא המלאה - לימודי תואר ראשון:

מוסד לימודים

סוג התואר הראשון

קורס אחריות תאגידית הנלמד

בחירה/חובה

 מכללת תל- חי

כלכלה וניהול וסביבתי

קיימות

חובה

 המרכז האקדמי לב

מנהל עסקים

מוסר עסקי

חובה

 המכללה למנהל בראשל"צ

מנהל עסקים

מבוא לאתיקה ואחריות תאגידית

חובה

 המכללה האקדמית נתניה

מנהל עסקים

אתיקה עסקית

חובה

 מכללת גליל מערבי

ניהול

אתיקה ניהולית ואחריות חברתית

חובה

 המרכז האקדמי רופין

מנהל עסקים

אתיקה ניהולית

חובה

 המרכז האקדמי כרמל

מנהל עסקים

אתיקה ניהולית

חובה

 המרכז האקדמי למשפט ועסקים רמת גן

מנהל עסקים

אתיקה בעסקים

חובה

 המרכז האקדמי ויצו חיפה

ניהול עסקי ותעודת הוראה

אתיקה בעסקים

חובה

 מרכז אקדמי פרס

מנהל עסקים

אתיקה בניהול

חובה

 המרכז ללימודים אקדמיים

מנהל עסקים

אתיקה

חובה

אוניברסיטת בן גוריון בנגב המחלקה לניהול

אתיקה

אסטרטגיות לניהול קיימות

חובה

בחירה

 מכללת עמק יזרעאל

כלכלה וניהול עם התמחות במנהל עסקים

אתיקה עסקית

בחירה

 אוניברסיטת תל אביב

ניהול

אתיקה ועסקים

בחירה

 האוניברסיטה הפתוחה

ניהול

תאוריות עכשוויות של צדק חברתי וכלכלי/ מוסר ועסקים

בחירה

 מכללת רמת גן

מנהל עסקים

תאוריות עכשוויות של צדק חברתי וכלכלי

בחירה

 האוניברסיטה העברית

EMBA במנהל עסקים

X

X

 המרכז הבינתחומי הרצליה

במנהל עסקים

X

X

 הקריה האקדמית אונו

מנהל עסקים

X

X

 אוניברסיטת אריאל

כלכלה ומנהל עסקים

X

X

 המכללה האקדמית ספיר

כלכלה יישומית וניהול

X

X

 המכללה האקדמית אשקלון

לימודים רב תחומיים מסלול מנהל עסקים

X

X

 המכללה האקדמית כנרת

כלכלה ומנהל עסקים

X

X

22 מוסדות שנבדקו

התואר ראשון נלמד בתחום ניהול/מנהל עסקים

שבעה מוסדות כלל לא מלמדים אחריות תאגידית

11 מוסדות לא מלמדים אחריות תאגידית כקורס חובה

 

 

להלן הטבלא המלאה שלי תוכניות הלימוד לתואר שני:
 

מוסד לימודים

סוג התואר השני

קורס אחריות תאגידית הנלמד

בחירה/חובה

 אוניברסיטת תל אביב

ניהול

אתיקה ועסקים (גם ע"י יצחק ספורט), אחריות תאגידית

חובה ובחירה בהתאמה

 המכללה למנהל בראשל"צ

מנהל עסקים

סוגיות באחריות תאגידית

חובה

 אוניברסיטת חיפה

מנהל עסקים

אתיקה ניהולית

חובה

 המכללה האקדמית ספיר

תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית

אתיקה ומדיניות ציבורית

חובה

 המכללה האקדמית תל אביב יפו

מנהל עסקים

אתיקה ואחריות תאגידית

חובה

 מרכז אקדמי פרס

מנהל עסקים

אתיקה ואחריות חברתית בניהול

חובה

 המרכז האקדמי רופין

מנהל עסקים

אתיקה ואחריות חברתית

חובה

 המרכז האקדמי לב

מנהל עסקים

אתיקה בעסקים

חובה

 המרכז ללימודים אקדמיים

מנהל עסקים

אחריות תאגידית

חובה

 מכללת רמת גן

מנהל עסקים

הם מציעים את התואר של האוניברסיטה הפתוחה.

בחירה

אוניברסיטת בן גוריון בנגב מנהל עסקים קיימות בחירה

 הטכניון

מנהל עסקים

אתיקה עסקית

בחירה

 אוניברסיטת אריאל

מנהל עסקים

אתיקה בעסקים

בחירה

האוניברסיטה הפתוחה

מנהל עסקים

אתיקה בעסקים

בחירה

 המכללה האקדמית נתניה

מנהל עסקים

X

X

 המרכז הבינתחומי הרצליה

מנהל עסקים

X

X

 הקריה האקדמית אונו

מנהל עסקים

X

X

 בר אילן

מנהל עסקים

X

X

17 מוסדות שמבדקו

תואר שני במנהל עסקים

4 מוסדות לא מלמדים אחריות תאגידית

8 מוסדות לא מלמדים אחריות תאגידית כקורס חובה

 
 
 
הבדיקה בוצעה ע"י עידן דורון, מתמחה במכון לאחריות תאגידית מטעם תכנית שגרירי רוטשילד.