חזון המכון

בעשורים האחרונים, כוחם של תאגידי הענק - בישראל ובעולם - הולך ומתעצם, וכתוצאה מתהליכי ההפרטה והגלובליזציה, רבים מהם ממלאים תפקידים שהיו נתונים בעבר לרשויות השלטוניות. כוח זה נושא עימו, גם אחריות. ואכן, הציפיות החברתיות מתאגידים הולכות ומשתנות. התפיסה לפיה תאגידים ומנהליהם נדרשים לשמור אך ורק על האינטרסים של בעלי המניות היא מיושנת. כיום הולכת ומתבססת הגישה לפיה קשת השיקולים של התאגיד צריכה לכלול גם שיקולים חברתיים וסביבתיים שיביאו בחשבון את טובתם של כלל מחזיקי העניין - בעלי המניות אך גם העובדים, הצרכנים, הספקים, הקהילה ואפילו הסביבה. אין ספק ש"מחאת הקוטג'", ולאחריה המחאה החברתית בקיץ 2011, מוכיחות שגישה זו, המדגישה את אחריותם החברתית של תאגידי הענק, הולכת ומשתרשת גם בישראל.

זהו הרקע להקמת הקליניקה לאחריות חברתית של תאגידים בשנת 2008, שפעילותה הובילה , בסופו של דבר, להקמתו של המכון לאחריות תאגידית בסוף שנת 2011. המכון, היחיד מסוגו בישראל, הוא גוף עצמאי ובלתי-תלוי ששם לעצמו למטרה לקדם ולבצר את ההגנה על האינטרס הציבורי במכלול השאלות הנוגעות ליחסי הגומלין בין תאגידים עסקיים לבין החברה הישראלית. תחומי העיסוק העיקריים של המכון הם:
 

  • דיווחי קיימות;
  • הפרטה ורגולציה, בעיקר בתחום משאבי הטבע;
  • איכות הסביבה;
  • צדק מיסויי.
     

המכון לאחריות תאגידית הוא מכון ראשון מסוגו בארץ, וייחודו מתבטא בארבעה מאפיינים:
 

ראשית, בשעה שהגופים העוסקים באחריות תאגידית מצויים על-פי רוב, בישראל ובעולם, באחריותם של בתי ספר למינהל עסקים, המכון לאחריות תאגידית מתייחד בכך שהוא פועל תחת כנפיו של  בית ספר למשפטים. זאת, מתוך אמונה שהעיסוק בהיבטים המשפטיים של האחריות התאגידית שאינם מצויים לרוב בלב העשייה והמחקר בתחום זה (הנתפס לא פעם כוולונטרי), יכול הן לאתגר את השדה המשפטי הקלאסי והשמרני, והן לסייע בהובלת שינוי חברתי.
 

שנית, ובניגוד לארגונים אחרים העוסקים בנושאי אחריות תאגידית, אך נשענים באופן דומיננטי על העסקים עצמם (בין אם במימון ובין אם באוריינטציית הפעילות שלהם), המכון לאחריות תאגידית מציע פלטפורמה אקדמית, אובייקטיבית ומשוחררת מלחצים פוליטיים וכלכליים לדיון בנושאים אלה, מתוך ראיית האינטרס הציבורי בכללותו.
 

שלישית, כסמכות מובילה בתחום האחריות התאגידית, המכון עושה שימוש - לצד פעילותו האקדמית והמחקרית - במגוון של כלים כגון: ייזום וליווי הצעות חוק, ניהול הליכים משפטיים, קשר עם רגולטורים, נוכחות תקשורתית קבועה, קיום כנסים ופרסום ניירות עמדה. בנוסף, פועלות תחת המכון שתי קליניקות משפטיות לסטודנטים – הקליניקה לאחריות חברתית של תאגידים והקליניקה לאינטרס הציבור בשוק ההון.
 

לבסוף, המכון פועל כחלק מהמרכז האקדמי למשפט ועסקים, השם דגש על אתיקה במקצועות (עריכת-דין, ניהול, ראיית חשבון, ייעוץ מס) מתוך רצון להטמיע בסטודנטים לא רק מיומנות מקצועית גבוהה, אלא גם, ובעיקר, מחויבות לערכים של מעורבות ציבורית ואחריות חברתית. תפישה מקצועית עשירה ועמוקה זו הופכת את המרכז האקדמי לאכסניה ייחודית ומחוייבת למכון לאחריות תאגידית שזהו חזונו.