חזון המכון

בעשורים האחרונים, כוחם של תאגידי הענק - בישראל ובעולם - הולך ומתעצם, וכתוצאה מתהליכי ההפרטה והגלובליזציה, רבים מהם ממלאים תפקידים שהיו נתונים בעבר לרשויות השלטוניות. כוח זה נושא עימו, גם אחריות. ואכן, הציפיות החברתיות מתאגידים הולכות ומשתנות.

התפיסה לפיה תאגידים ומנהליהם נדרשים לשמור אך ורק על האינטרסים של בעלי המניות היא מיושנת. כיום הולכת ומתבססת הגישה לפיה קשת השיקולים של התאגיד צריכה לכלול גם שיקולים חברתיים וסביבתיים שיביאו בחשבון את טובתם של כלל מחזיקי העניין - בעלי המניות אך גם העובדים, הצרכנים, הספקים, הקהילה ואפילו הסביבה. אין ספק ש"מחאת הקוטג'", ולאחריה המחאה החברתית בקיץ 2011, מוכיחות שגישה זו, המדגישה את אחריותם החברתית של תאגידי הענק, הולכת ומשתרשת גם בישראל.