מגוון ביולוגי - העסק של כולנו!

החברה להגנת הטבע והמכון לאחריות תאגידית מפרסמים את פרוטוקול הדיווח הישראלי: 

 להורדת הפרוטוקול המלא 

 

"המגוון הביולוגי הוא כלל המערכות האקולוגיות הקיימות בכדור הארץ, על שפע המינים שבהם ויחסי הגומלין המורכבים בינם לבין עצמם ובינם לבין הסביבה" (החברה להגנת הטבע). האנושות נצבת היום בפני אחד האתגרים המשמעותיים ביותר אי פעם. זהו אתגר שימור המגוון הביולוגי של כדור הארץ. מגוון זה הינה התשתית הטבעית המפעילה את מכלול מערכות תומכות החיים שבזכותן מתקיימים חיים על פני כדור הארץ. ידוע כי הפגיעה היום במערכות אלו היא כל כך משמעותית עד כי חוקרים מכנים את הזמן הנוכחי כ"עידן ההכחדה השישי". 

 

למגזר העסקי תרומה משמעותית הן לפגיעה במגוון הביולוגי והן למאמץ לשימורו. על מנת לסייע לעסקים לזהות את היקף השפעתם על סוגייה זו, להכין תוכניות ניהול מתאימות למיזעור הפגיעה וליישמן בפועל, תפעיל זו השנה השנייה החברה להגנת הטבע יחד עם המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים הלאומיים מערך סיוע מקצועי. במסגרת מערך זה יפורסם בחודש מרץ 2017 "קול קורא" לעסקים להגיש מועמדותם לתכנית ולזכות בתמיכה המקצועית האמורה. 

 

בשנת הפעילות 2017 יופעל הפרויקט בשיתוף המכון לאחריות תאגידית אשר יקדם בניית מערך מדדי ביצוע לניהול, דיווח ותקשור אודות הישגי ואתגרי מהלכי הניהול לצמצום ההשפעה התאגידית השלילית (תוך העצמת ההשפעה החיובית) על המגוון הביולוגי.   

 

למצגות מפגש ההתנעה אשר התקיים ב 14.11.2016:

מצגת אלון רוטשילד

מצגת ליעד אורתר

 

חומרי רקע נוספים:

 

לפרטים נוספים:
אלון רוטשילד, החברה להגנת הטבע - alon@spni.org.il
ליעד אורתר, המכון לאחריות תאגידית - liad.ortar@gmail.com