מפגש מיוחד של פורום חוקרי אחריות תאגידית בשיתוף קרן פרידריך אברט

היום נערך מפגש מיוחד של פורום חוקרי אחריות תאגידית בשיתוף קרן פרידריך אברט שבו הציגו פרופ' אביעד בר-חיים וד"ר אור קרסין מהאוניברסיטה הפתוחה את מחקרם "אחריות תאגידית בעיני מומחים ישראלים: הצצה לממצאים ראשונים של מחקר אמפירי בתעשייה הישראלית".