זיהום האוויר בחיפה – מסכן לא רק את הבריאות, אלא גם את כספי המשקיעים

– פוסט אורח –

זיהום האוויר במפרץ חיפה – הסיכונים הפיננסיים למשקיעים 

 

מאת: אמיר אדר*

מפרץ חיפה עולה לאחרונה שוב ושוב לכותרות ועמו גם הדיון בשאלת מדיניות איכות הסביבה של המפעלים באזור ויחס המשרד להגנת הסביבה אליהם. אנו סבורים כי דיון זה  מדגיש את שאלת הסיכונים הסביבתיים והחשיפה למשקיעים הצפויה כתוצאה מכך. אנו בדעה כי מדובר בסוגיה מהותית בתחום האחריות התאגידית המשפיעה על: הצפי להשקעות עתידיות, חשיפה לתביעות משפטיות, יכולת הרחבת מפעלים וכושר ייצור, עלויות מימון, עמידה בתקני לקוחות בינלאומיים וכיו"ב. לצורך כך מצאנו לנכון לשוב ולהפנות את הזרקור אל מדד ההשפעה הסביבתי השני שפרסם המשרד להגנת הסביבה לפני מספר חודשים.

בעוד שבעולם התחום מפותח וניתן למדידה, בישראל תחום הדיווח הסביבתי חלש יחסית ועל כן הקושי גם של המשקיעים לזהות קשיים עתידיים בהמשך בדרך וסיכונים פיננסיים עתידיים. בדיוק לשם כך השיק המשרד להגנת הסביבה את המדד ההשפעה הסביבתי לפני כשנה וחצי ובה ניסה למעשה לכמת את השפעת החברות הציבוריות על הסביבה בישראל.

הדירוג הכולל הנו מהנמוך לגבוה כלומר – ככל שהשפעתך לשלילה גדולה יותר כך הציון שלך גבוה יותר. בציון הכולל ניסה המשרד לכמת את ההשפעה הסביבתית של התאגיד שמכילה נתונים אובייקטיבים על המפעלים שבבעלותו (פליטות מזהמים, שימוש בחומ"ס, רגישות מיקום המפעל) בנוסף המשרד ניקד את רמת הציות כלומר את ההתנהלות של המפעלים ובה התייחס לרמת הציות לחוקים וכן למדיניות (כדוגמת דיווח וולונטרי ועמידה בתקני ניהול סביבתיים). כלומר המשרד מנסה לתת מבט לא רק על מה שהמפעל עושה אלא גם על איך שהוא עושה. ככל שהתנהלות התאגיד בהיבטי הציות טובה יותר, כך פוחתת השפעתו הסביבתית וההיפך כמובן (אם לא טובים גם בזה הציון עולה).

המדד יש לומר אינו חף מבעיות ומייצר חיסרון לגודל שכן ברור מאליו שככל שאתה גדול יותר או בעל מפעלים רבים יותר השפעתך תהיה גדולה יותר וכמו כן ברור שהשפעתך תימדד לפי תחום עיסוקך ועל כן לא מעט מהמסקנות הנן מובנות מאליהן מבלי לצלול לנתונים. כמו העובדה כי גבוה משמעותו ציון שלילי וירידה בציון משמעותה שיפור גם פוגעת ביכולת הבנה ומצריכה לעיתים קריאה שניה לפני הסקת מסקנות.

ייתכן שבשל כך המדד אינו מקבל את החשיפה הראויה לו, אולם אין בכך בכדי לוותר עליו. מה שלמעשה עשינו הנו הפניית זרקור על התנהלות המפעלים.

ברור שלבית זיקוק או למפעל כימיקלים תהיה השפעה שונה על הסביבה מחברת מזון למשל או מפעל לאריזות וזאת מעצם עיסוקו. עדיין, מה שכן יכול להשתנות הוא מדיניות הציות – איך המפעל מתנהל? האם הוא מעמיק את הסיכון שקיים גם כך בעיסוקו או שהוא דווקא מקטין אותו? כלומר, אנו כמשקיעים מודעים לכך שכמו שיש יתרונות וסיכויים שטמונים בסוג הפעילות של החברה ישנם גם סיכונים וחסרונות כאשר באחריות החברה לעשות את המרב בכדי לצמצם סיכונים אלו.

על כן שאלנו 3 שאלות:

  1. האם לחברות  מערכות ניהול ייעודיות או מערכת דיווח וולונטריים – האמת שזה נראה לנו אחד מהסממנים הבסיסיים לזהירות מונעת והוכחה פשוטה להתנהלות תקינה. לצערנו הופתענו לרעה. בעוד לבתי הזיקוק ולגדות ביוכימיה יש מערכת ניהול סביבתית מאושרת הרי שחברת פרוטרום, חד אסף, עמיר שיווק, אלקון וצינורות המזרח התיכון ושמן תעשיות לא עושות כן.
  1. שיעור הציות מסך ההשפעה על הסביבה –  כאן אנו רואים עד כמה ההתנהלות של המפעל משמעותית ביחס למה שהמפעל עושה. בעולם אידאלי שיעור הציות היה שלילי כלומר ההתנהלות היתה תקינה  ועל כן מפחיתה מהציון הכולל. יש מקרים ספורים שכאלה אבל בממוצע הציות תורם כ- 27% מהציון הכולל. אם הציות הנו מעל 50% מהציון הרי שנקבל שלפי המשרד להגנת הסביבה ההתנהלות (או ליתר דיוק חוסר ההתנהלות) מסוכנת יותר ממה שהמפעל מייצר, מה שצריך לסמן נורה אדומה בהקשר לסיכונים עתידיים.
  1. שינוי ניקוד לעומת שנה קודמת – גם אם יש אי הסכמה על התוצר הסופי של המדד, בחינת נתון עשויה לגשר על כך שכן היא בוחנת את הפער בין דירוג הציון של השנה לזו של שנה שעברה וכך ניתן לראות האם חל שיפור (והציון יורד) או דווקא נרשמה הרעה בהתנהלות המפעל (והציון על חוסר ציות עלה). על כן גם כאן עלייה בניקוד מדליקה נורה אדומה למעקב כאשר מנגד ירידה בניקוד עושיה לסמן את תהליך לשיפור העשוי להוביל בהמשך להפחתה בסיכון הכללי.

מצגת1

(טבלת הממצאים – להגדלה לחץ על הטבלא)

כפי שניתן לראות המצב במפעלי החברות הציבוריות שבצפון לפי נתוני המשרד להגנת הסביבה עדיין טעון שיפור כאשר רכיב הציות הנו חלק בלתי מבוטל מהציון הכללי במרבית מהחברות. עדיין, מבחינת רבע הכוס המלאה אין להתעלם בכך שניתן לראות שיפור בבז"ן לעומת שנה קודמת כאשר החברה הפחיתה משמעותית את ההשפעה השלילית של הציות לעומת אשתקד. שיפור במפעל הדשנים של כיל בקריות נרשם גם כן והציות אף הפחית את הציון הכולל של המפעל מבחינת השפעה סביבתית.

לעומתן ניתן לראות החמרה במצב הציות לפי המשרד להגנת הסביבה במפעל פרוטרום שבחיפה, במפעל גדות תעשיות ביוכימיה, במרכז המחזור שבקרית אתא שחלקו בבעלות שיכון ובינוי, בשמן תעשיות וכן במפעלים מעכו של חד אסף וצינורות המזרח התיכון. בהקשר לפרוטרום, מדובר בנתונים מעוררי תמיהה שכן החברה מזה מספר שנים במאמצים מתמשכים להקמת מפעל חדש במועצה האזורית גלבוע וכמובן שנתונים אלו עשויים לשמש כתחמושת למתנגדים לאישורים אלו.

לסיכום נאמר כי למרות מספר חסרונות מובנים במדד אין להתעלם ממנו כיוון שבעזרתו אנו מקבלים אינדיקציה משמעותית להתנהלות הציות של החברות ביחס לסיכון הסביבתי שלהן וכן את מקצת מהגורמים המניעים בסופו של יום את הרגולטור לפעול מולן.

 

*הכותב  הנו מנהל מחלקת מחקר ישראל במיטב דש ברוקראז' וסוקר את תחום האחריות התאגידית בחברות הציבוריות בישראל.

גילוי נאות מטעם מיטב דש ברוקראז' בע"מ (להלן: "התאגיד המורשה")

ניתוח זו נועד לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ/שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר מיטב דש ברוקראז' בע"מ ומיטב דש השקעות בע"מ מניחים כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצעה/ו בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותבים בלבד ומשקפת את הבנתם ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. מיטב דש ברוקראז' בע"מ וחברות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, בעלי מניותיה, עובדיהם ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הם אינם יכולים לערוב ו/או להיות אחראים למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. מיטב דש ברוקראז', הנמנית על קבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, מבהירה כי היא וחברות אחרות בקבוצה עוסקות, במישרין או בעקיפין באמצעות חברות קשורות, חברות אחיות וחברות אחרות בקבוצה, בין היתר, במתן שירותי ניהול השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות פנסיה, חיתום ובנקאות השקעות וכתוצאה מכך, למיטב דש ברוקראז', חברות אחיות וחברות אחרות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ ו/או לבעלי עניין למי מבין החברות המפורטות דלעיל ולקוחותיהם, עשוי להיות עניין בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. מיטב דש ברוקראז' בע"מ אינה מתחייבת ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.

סקירה זו הינה רכושה הבלעדי של מיטב דש ברוקראז' בע"מ ואין להעביר לצד ג', להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן, להדפיס, לצלם, להקליט או להעתיק  את הדוח, באופן מלא או חלקי, מבלי לקבל אישור מראש ובכתב.

במועד פרסום עבודת אנליזה זו, או במהלך 30 הימים שקדמו ליום הפרסום, התאגיד המורשה, או למיטב ידיעת התאגיד המורשה, תאגיד קשור לו החזיקו החזקה מהותית, כהגדרתה בחוזר רשות ניירות ערך מיום 11.03.2013, בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגידים הנסקרים.