בעשורים האחרונים, כוחם של תאגידי הענק הולך ומתעצם. כוח נושא עימו גם אחריות. המכון לאחריות תאגידית, היחיד מסוגו בישראל, הוא גוף עצמאי ובלתי-תלוי ששם לעצמו למטרה לקדם ולבצר את ההגנה על האינטרס הציבורי במכלול השאלות הנוגעות לאחריותם החברתית-סביבתית של תאגידים בישראל ובעולם.בתקשורת

 

פעילויות

  • 24.06.2019

    עת לקפיצת דרך טכנולוגית בניטור זיהום אוויר בכל המדינה


    לחצו כאן לפרטים

  • 07.04.2019

    תאגידים כמרחבי לימוד רב גלאיים - דברי ראש המכון בכנס 'לימוד לאורך החיים לכל"


    לחצו כאן לפרטים

  • 02.01.2019

    סקירת ייצוג המגזר העסקי בדוחות המדינתיים של ה SDGs


    לחצו כאן לפרטים